فایل های دسته بندی پروژه - صفحه 7

پروژه كارآموزي عمران 48 ص

پروژه كارآموزي عمران 48 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامي ‏واحد آشتيان ‏موضوع: ‏پروژه كارآموزي ‏ ‏مراحل مختلف ساختن يك ساختمان ‏بازديد زمين و ريشه ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طراحی سد

پروژه طراحی سد - ‏پروژه طراحی سد انحرافی ‏شاخ‏ کنار ‏جلگه‏ رودشت ، از جمله مناطق روستايي بسيار قديم زاينده رود است که گنجينه هاي ارزشمندي از سن...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه كارآفريني كشت گندم وپنبه

پروژه كارآفريني كشت گندم وپنبه - ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏آموزشكده عالي فني امام علی (ع)‏ ‏پروژه كارآفريني ‏زراعت ‏(گندم، پنبه) ‏ ‏ ‏ ‏ ‏فهر...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه كارآفريني 45 ص

پروژه كارآفريني 45 ص - ‏1 ‏پروژه كارآفريني ‏1 ‏پروژه كارآفريني ‏2 ‏3 ‏فهرست مطالب ‏شرح كسب و كار ‏امكان سنجي ‏اهداف ‏ماهيت ‏كليدهاي موفقيت ‏محصو...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه فرآيند هاي ماشين كاري غيرمرسوم

پروژه فرآيند هاي ماشين كاري غيرمرسوم - ‏15 ‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏موضوع پروژه ‏فرآيندهاي ماشين كاري غيرمرسوم ‏(فرآيندهاي الكتروشيميايي و فرآ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه عمران انعقاد و لخته سازي آقاي حسني

پروژه عمران انعقاد و لخته سازي آقاي حسني - ‏0 ‏ ‏دانشگاه آزاد اسلامي واحد خمين ‏موضوع: ‏انعقاد و لخته سازي ‏1 ‏ ‏فصل اول ‏2 ‏مقدمه : ‏4 ‏آب...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شهر کرج 80 ص

پروژه شهر کرج 80 ص - 1 ‏چکیده ‏با توجه به شرایط خاص اقلیمی ایران و کمبود منابع آب در بخش عمده ای از این سرزمین موض‏و‏ع کشف و تأمین آب، جلوگیری ...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه سمند 86 10 ص

پروژه سمند 86 10 ص - ‏سمند بهينه 86 ‏9 ‏سمند بهينه 86 ‏شرکت ايران خودرو (سهامی عام) ‏پروژه سمند بهينه ‏فهرست مطالب‏ ‏سمند بهينه 86 ‏1 ‏سمند ب...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه شناخت كاربردي Iptable 53 ص

پروژه شناخت كاربردي Iptable 53 ص - ‏شناخت كاربردي Iptable ‏شناخت‏ كاربردي Iptable ‏«‏ پروژه آزمايشگاه مدار منطقي » Iptable Tutorial ‏شناخت كارب...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی