نتایج جستجو برای «طرح»

بانك اطلاعات جامع مراسم (پروژه طرح كسب و كار)

بانك اطلاعات جامع مراسم (پروژه طرح كسب و كار) - ‏1 ‏13 ‏فهرست مطالب ‏1ـ عنوان طرح ‏2ـ اجزاي طرح ‏1-2- مأموريت طرح كسب و كار ‏2-2- فهرست محتوا ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح بانك اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب با تأكيد

طرح بانك اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب با تأكيد - ‏طرح بانك اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي و مدارك علمي آب با تأكيد بر تهيه مدرك ‏فصلنا...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها مديريت طرح‌هاي توسعه 20 ص

مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها مديريت طرح‌هاي توسعه 20 ص - ‏22 ‏به نام خدا ‏مروري بر ‏روش‏‌‏هاي تامين مالي پروژه‏‌‏ها ‏عنوان درس: ‏مديريت ...

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح اجرائي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی 19 ص

طرح اجراي و پيشنهادي پروژه مجتمع ورزشی تفریحی 19 ص - ‏2 ‏بسمه تعالي ‏طرح اجرائي و پيشنهادي ‏پروژه مجتمع ورزشي و تفريحي ‏با توجه به فقر فرهنگي مو...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها (مديريت طرح‌هاي توسعه) 20 ص

مروري بر روش‌هاي تامين مالي پروژه ها (مديريت طرح‌هاي توسعه) 20 ص - ‏2 ‏به نام خدا ‏مروري بر ‏روش‏‌‏هاي تامين مالي پروژه‏‌‏ها ‏عنوان درس: ‏م...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا 23 ص

پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا 23 ص - ‏1 ‏پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا ‏بسم الله...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا 23 ص

پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا 23 ص - ‏1 ‏پيشنهاد پروژه فاز صفر طرح بستر سازي نظام آموزشي مبتني بر فاوا ‏بسم الله...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل