نتایج جستجو برای «معماری»

پروژه معماری کامپیوتر موضوع RAM 23 ص

پروژه معماری کامپیوتر موضوع RAM 23 ص - ‏2 ‏پروژه درس معماری کامپیوتر ‏موضوع : ‏حافظه‏(RAM(Random Access‏ Memory‏ شناخته ترين نوع‏ ‏حافظه‏ در دني...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه معماری مسجد جمعه و آرامگاه شيخ عبدالصمد 200 ص

پروژه معماری مسجد جمعه و آرامگاه شيخ عبدالصمد 200 ص - 1 ‏مسجد جمعه و آرامگاه شيخ عبدالصمد ‏در وراي باغستانهاي سرسبز مركز شهر نطنز مناره اي سرب...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه معماری احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي 254 ص

پروژه معماری احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي 254 ص - 2 ‏مقدمه: ‏لزوم احياي ارزش‌هاي بافت‌هاي تاريخي از ديرباز مورد توجه بوده و كشورها...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه معماری احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي 254 ص

پروژه معماری احيا و حفاظت از بافت‌هاي باارزش تاريخي 254 ص - 2 ‏مقدمه: ‏لزوم احياي ارزش‌هاي بافت‌هاي تاريخي از ديرباز مورد توجه بوده و كشورها...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل