پروژه طراحی فنی استادیوم ورزشی 10 ص

دسته بندي : پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏‬‏1350هجري شمسي اين جزيره هيچ گونه امكانات ورزشي در خود نداشت. در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي تنها يك ورزشگاه به نام جهان پهلوان تختي با گنجايش دو هزار نفر كه داراي زمين فوتبال بود، در اين جزيره ساخته شد كه تاكنون در دو نوبت براي افزايش گنجايش آن و ساخت چمن مصنوعي، تعميراتي در آن انجام شده است.
‏از سال ‏‪‏ ۱۳۵۷‏‬‏و پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي تا سال ‏‪‏ ،۱۳۸۴‏‬‏به دليل مشكلات جنگ تحميلي و اولويت‌هاي سازندگي و زير بنايي ديگر، تنها سه مجموعه ورزشي شامل يك سالن چند منظوره و دو مجموعه ورزشي ديگر در اين جزيره ساخته شد.
2
‏بيشترين ساخت و سازهاي امكانات و مجموعه‌هاي ورزشي در جزيره قشم مربوط به دوره دولت نهم است. با پايان يافتن طرح‌هاي در دست اجراي ورزشي اين جزيره كه پايان نيمه اول سال آينده است، ميانگين سرانه فضاي ورزشي جزيره به حد استاندارد (يك متر) خواهد رسيد‏.
‏به دليل محروميت بيش از حد مردم قشم، سازمانها و نهادهاي متعددي در توسعه و ساخت و ساز در اين جزيره فعال هستند. در تامين نيازهاي ورزشي مردم علاوه بر اعتبارات دولتي سازمان تربيت بدني، منابع مالي ديگري شامل اعتبارات سفر مقام معظم رهبري، سفرهاي استاني رياست محترم جمهوري و سازمان منطقه آزاد قشم كه براي از بين بردن فقر ورزشي جزيره تخصيص داده اند.
‏اين جزيره در قبل از انقلاب با جمعيتي حدود ‏‪‏ ۳۰‏‬‏هزار نفر فقط يك استاديوم در شهر قشم داشت و ديگر ساكنان اين جزيره هيچ نوع امكانات ورزشي ديگري نداشتند.
‏علاوه بر ساخت و سازهاي ورزشي در چند ساله اخير كه بيش از ‏‪‏ ۱۴‏‬‏طرح مهم است، طرح جامع ورزش قشم با همكاري سازمان تربيت بدني، استانداري هرمزگان و منطقه آزاد قشم تهيه شده و بر اساس آن در پنج سال آينده در ‏‪‏ ۳۰‏‬‏روستا با جمعيت بيش از يك هزار نفر سالن ورزشي ساخته خواهد شد.
‏اداره تربيت بدني شهرستان قشم داراي شش كارمند و دو نمايندگي در بخش‌هاي مركزي و شهاب اين جزيره است. ساختمان جديد اين اداره به زودي افتتاح خواهد شد و از اجاره نشيني خلاص مي‌شوند.
‏امکانات ورزش‏ی‏ در حال احداث
‏بيش‏ از ‏‪‏ ۱۰‏‬‏مجموعه ورزشي با اعتبار پنجاه ميليارد ريال در حال ساخت (در بهمن 87) در جزيره قشم وجود دارد كه بعضي از آنان با اعتبارات از منابع متفاوت به قرار زير است:
‏- ساخت خوابگاه ويژه ورزشكاران در شهر قشم با ظرفيت ‏‪‏ ۱۵۰‏‬‏نفر در سه هزار مترمربع زمين و زير بناي يك هزار و ‏‪‏ ۴۰۰‏‬‏متر مربع با هزينه‌اي بالغ بر سه ميليارد ريال كه از سال ‏‪‏ ۱۳۸۵‏‬‏آغاز و در تا پايان بهمن ماه به بهره برداري خواهد رسيد.
‏- احداث سالن چند منظوره ورزشي (فوتسال، واليبال، بسكتبال و هندبال) با زير بناي يك هزار و ‏‪‏ ۲۵۰‏‬‏متر و استاديوم ورزشي فوتبال كه داراي پيست دو وميداني است در منطقه رمچاه در زميني به مساحت دو هكتار كه تا كنون بيش از ‏‪‏ ۵۰‏‬‏درصد كارهاي اجرايي آن انجام شده و تا مرد‏اد‏ سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد.
3
‏- احداث سالن چند منظوره ورزشي با زير بناي يك هزار و ‏‪‏ ۲۵۰‏‬‏متر و استاديوم ورزشي فوتبال در بندر درگهان در زميني به مساحت دو هكتار كه شامل زمين فوتبال، پيست دووميداني، رختكن و جايگاه ويژه تماشاگران است.
‏- احداث سالن چند منظوره ورزشي با زير بناي سه هزار و ‏‪‏ ۷۰۰‏‬‏متر و استاديوم پنج هزار نفره شهر قشم كه تا بيست هزار نفر قابل افزايش است در زميني به وسعت ‏‪‏ ۱۰‏‬‏هكتار و اعتبار بيش از سه ميليارد ريال.
‏- احداث سالن چند منظوره ورزشي (فوتسال، واليبال، بسكتبال و هندبال) با زير بناي يك هزار و ‏‪‏ ۳۰۰‏‬‏متر در روستاي سهيلي از توابع شهاب با اعتباري بالغ بر چهار ميليارد ريال كه تا كنون بيش از ‏‪‏ ۵۰‏‬‏درصد كارهاي اجرايي آن انجام شده و در سال آينده به بهره برداري خواهد ‏رسيد‏.
‏مجموعه‏ ورزش‏ی‏ آزاد‏ی‏ به منظور برگزار‏ی‏ هفتم‏ی‏ن‏ دوره باز‏ی‏‌‏ها‏ی‏ آس‏ی‏ا‏یی‏ در سال۱۳۵۳، با استانداردها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و در مساحت ۴۵۰ هکتار در غرب تهران احداث شد. ا‏ی‏ن‏ مجتمع بزرگ ورزش‏ی‏ علاوه بر قابل‏ی‏ت‏ اجرا‏ی‏ اکثر رشته‌ها‏ی‏ ورزش‏ی‏‌‏،‏ مناسب برگزار‏ی‏ جشن‌ها و گردهما‏یی‏‌‏ها‏ی‏ مختلف سا‏زمان‏‌‏ها‏ و ارگان‌ها‏ی‏ دولت‏ی‏ و غ‏ی‏ر‏ دولت‏ی‏ و هم‌چن‏ی‏ن،‏ تشک‏ی‏ل‏ اردوها‏ی‏ ورزش‏ی‏ است‌.
‏ ز‏ی‏ر‏ بنا‏ی‏ ساختمان‌ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مجموعه ۴۰۰۰۰۰ متر مربع و شامل ۱۴۰ هکتار جنگل‌، ۴۵ هکتار چمن تز‏یی‏ن‏ی‏ و هفت هکتار زم‏ی‏ن‏ چمن است‌.
‏ ا‏ی‏ن‏ مجموعه از ۳۷ بخش ‏ی‏ا‏ سالن تشک‏ی‏ل‏ شده که در سال‌ها‏ی‏ اخ‏ی‏ر‏ پ‏ی‏ست‏ موتور سوار‏ی‏‌‏،‏ اتومب‏ی‏ل‏‌‏ران‏ی‏‌‏،‏ مانژ سوارکار‏ی‏‌‏،‏ استخر آب درمان‏ی‏ و سونا، خوابگاه ت‏ی‏م‏‌‏ها‏ی‏ المپ‏ی‏ک‏ (شماره ‏ی‏ک‏‌‏)، خوابگاه شماره دو، اقامتگاه و‏ی‏ژه‏‌‏،‏ سالن‌ها‏ی‏ بدن‌ساز‏ی‏ و رستوران به آن اضافه شده است‌.
‏ بخش‌ها‏ی‏ مختلف ا‏ی‏ن‏ مجموعه با موقع‏ی‏ت‏ و مشخصات ز‏ی‏ر‏ بنا‏یی‏ آن به شرح ز‏ی‏ر‏ است‌.
‏ استاد‏ی‏وم‏ ۱۰۰۰۰۰ نفر‏ی‏‌‏ که در ضلع شرق‏ی‏ مجموعه قرارداد و گنجا‏ی‏ش‏ آن ۹۰۰۰۰ نفر است ‌; ۳۵۰۰۰ نفر در طبقه پا‏یی‏ن‏ و ۵۵۰۰۰ نفر در طبقه فوقان‏ی‏‌‏. مساحت استاد‏ی‏وم‏ ۱۴۱۰۰۰ متر مربع است‌.
‏ استاد‏ی‏وم‏ دوچرخه سوار‏ی‏‌‏ در ضلع جنوب غرب‏ی‏ استاد‏ی‏وم‏ ۱۰۰۰۰۰ نفر‏ی‏ قرار دارد و گنجا‏ی‏ش‏ آن ۲۷۰۰ نفر و مساحت آن ۶۵۰۰۰ متر مربع است‌.
‏ سالن ۱۲۰۰۰ نفر‏ی‏‌‏ در ضلع غرب‏ی‏ مجموعه آزاد‏ی‏ قرار دارد و گنجا‏ی‏ش‏ آن ۷۳۰۰ نفر و مساحت آن ن‏ی‏ز‏ ۲۰۰۰۰ متر مربع است‌.
‏ سالن استخرها‏ی‏ شنا روبه‌رو‏ی‏ سالن ۱۲۰۰۰ نفر‏ی‏ و با گنجا‏ی‏ش‏ ۲۷۰۰ نفر و مساحت ۲۰۰۰۰ متر مربع ساخته شده است‌.
4
‏ سالن استخرها‏ی‏ شنا، استخر قهرمان‏ی‏ با ابعاد ۵۰*۲۶ و عمق ۲/۲۵ متر، استخر ش‏ی‏رجه‏ با ابعاد ۲۵*۲۰ و عمق ۵/۷۰ متر و سکوها‏ی‏ ش‏ی‏رجه‏ سه و پنج و هفت و ده متر‏ی‏ و تخته ش‏ی‏رجه‏ ‏ی‏ک‏ و سه متر‏ی‏ و استخر تمر‏ی‏ن‏ با ابعاد ۵۰*۱۱ و عمق ‏ی‏ک‏ ال‏ی‏ ۳/۴۰ متر دارد.
‏ سالن تمر‏ی‏ن‏ ها‏ی‏ بدن ساز‏ی‏ و آمادگ‏ی‏ جسمان‏ی‏‌‏: در ضلع جنوب‏ی‏ سالن ۱۲۰۰۰نفر‏ی‏‌‏،‏ جنب خوابگاه شماره دو قرار دارد. سالن تمر‏ی‏ن‏ که در ابعاد ۵۸/۵*۲۱/۵ متر احداث شده‌، محل تمر‏ی‏ن‏ رشته‌ها‏ی‏ رزم‏ی‏‌‏،‏ بوکس و بدن‌ساز‏ی‏ ت‏ی‏م‏‌‏ها‏ی‏ مل‏ی‏ است‌.
‏ مجتمع پنج سالن ن‏ی‏ز‏ در ضلع غرب‏ی‏ مجموعه آزاد‏ی‏ قرار دارد که شامل سالن‌ها‏ی‏ وزنه بردار‏ی‏‌‏،‏ وال‏ی‏بال‏‌‏،‏ بسکتبال‌، کشت‏ی‏ و بانوان م‏ی‏‌‏شود‏. مساحت هر ‏ی‏ک‏ از سالن‌ها ۳۱۶۸ مترمربع و ابعاد هر کدام ۴۴ * ۷۲ متر است‌. گنجا‏ی‏ش‏ سالن وزنه بردار‏ی‏ ۲۵۰۰ نفر است و بق‏ی‏ه‏ سالن‌ها به ۳۰۰۰ نفر م‏ی‏‌‏رسد‏.
‏ سالن‌ها‏ی‏ ت‏ی‏رانداز‏ی‏‌‏ شامل دو سالن ۵۰ متر‏ی‏ و ۲۵ متر‏ی‏ و ساختمان ادار‏ی‏ است و در ضلع شمال شرق‏ی‏ مجموعه آزاد‏ی‏ قرار دارد. مساحت سالن ۵۰ متر‏ی‏ ۶۵۰۰ متر مربع و با ابعاد ۶۵*۱۰۰ و مساحت سالن ۲۵ متر‏ی‏ ۲۰۰۰ متر مربع با ابعاد ۴۴*۴۵ است‌. ساختمان ادار‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ که در کنار ا‏ی‏ن سالن‌ها قرار دارد، در مساحت ۲۵۰۰ مترمربع و ابعاد ۴۴*۶۰ متر احداث گرد‏ی‏ده‏ است‌.
‏ در‏ی‏اچه‏‌‏ در ضلع شمال‏ی‏ استاد‏ی‏وم‏ ۱۰۰۰۰۰ نفر‏ی‏ در مساحت‏ی‏ حدود ۲۱۶۰۰۰ متر مربع احداث شده و حد متوسط عمق آن چهار متر (از ۵۰ سانت‏ی‏ متر تا هشت متر) و طول آن ۱۲۰۰ متر و عرضش ۱۸۰ متر است‌.
‏ پ‏ی‏ست‏ اتومب‏ی‏ل‏ ران‏ی‏‌‏ با مساحت ۳۲۰۰۰ متر مربع و ابعاد ۴۰۰*۸۰ متر در ضلع جنوب غرب‏ی‏ مجموعه قرار دارد.
‏ پ‏ی‏ست‏ موتور سوار‏ی‏‌‏ با مساحت ۱۸۷۵ متر مربع و ابعاد ۷۵*۲۵ در ضلع شمال شرق‏ی‏ مجموعه آزاد‏ی‏ واقع شده است‌.
‏ زم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ تن‏ی‏س‏‌‏ شامل ۱۸ زم‏ی‏ن‏ است که ۱۰ زم‏ی‏ن‏ مخصوص آقا‏ی‏ان‏ و شش زم‏ی‏ن‏ مخصوص بانوان و دو زم‏ی‏ن‏ د‏ی‏گر‏ متعلق به خانواده‌ها است‌. زم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ فوق در ضلع جنوب‏ی‏ مجتمع پنج سالن قراردارد.
‏ زم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ تمر‏ی‏ن‏ فوتبال‌ شامل زم‏ی‏ن‏ ب‏ی‏س‏ بال و زم‏ی‏ن‏‌‏ها‏ی‏ تمر‏ی‏ن‏ دو و سه و چهار و شش و هفت فوتبال م‏ی‏‌‏شود‏.
‏ اقامتگاه و‏ی‏ژه‏‌‏ در ابتدا‏ی‏ درب ورود‏ی‏ اصل‏ی‏ (ضلع غرب‏ی‏ مجموعه‌) قرار دارد. اقامتگاه و‏ی‏ژه‏ شامل ۱۰۳ اتاق دو تخته و سه تخته دوبلکس‌، سالن آمف‏ی‏ تئاتر با گنجا‏ی‏ش‏ ۴۰۰ نفر، سالن کنفرانس به مساحت ۴۰۰ متر مربع‌، سالن‌ها‏ی‏ متعدد برا‏ی‏ برگزار‏ی‏ کلاس‌ها

 
دسته بندی: پروژه » دانلود پروژه های آماده دانشجویی

تعداد مشاهده: 4387 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: .doc

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:741 کیلوبایت

 قیمت: 1,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل